Blog - Sức khoẻ
Blog sức khoẻ
15/11/2020
THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ NGUYÊN NHÂN Thừa cân, béo phì là tình trạng tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ trắng, ảnh hưởng ...
Phương pháp chữa bệnh
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Số 1 thị trường dược phẩm Việt Nam
  • 1 Công ty con phân phối
  • 28 Chi nhánh
  • Hơn 27000 khách hàng bán lẻ
Hệ thống phân phối Miền Bắc
  • 11 chi nh ánh:Thanh H óa, Nam Định, Hải Dương, Hải Ph òng, Quảng Ninh, Ph úThọ, Bắc Giang, Hưng Y ên, Th ái Nguy ên, Y ên B ái, Vĩnh Ph úc
Hệ thống phân phối Bắc Miền Trung
  • Chi nh ánh Nghệ An
Hệ thống phân phối Miền Trung
  • 05 chi nh ánh: Chi nh ánh Miền Trung, Quảng Ng ãi, Gia Lai, Kh ánh H òa, B ình Định
Hệ thống phân phối Miền Nam
  • 08 chi nh ánh: Hồ Ch íMinh, Vĩnh Long, B ình Thuận, Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang, B ình Dương, Vũng T àu
Xem thêm
Traphaco Con đường sức khỏe xanh
Con đường Sức khoẻ xanh
Play